People of Action – Atlanta rapport

Att delta i en Rotary Convention är en alldeles särskild erfarenhet som jag hoppas många fler Rotarianer i vårt distrikt väljer uppleva. Årets convention i Atlanta Georgia USA samlade någonstans mellan 35-40 000 deltagare ! Bara den nigerianska gruppen var 2000 personer och ungefär lika många kom från Japan. Såklart dominerade USA men inslaget av deltagare från Asien, Afrika och Sydamerika var påfallande. Inte märkligt med tanke på att det är länder där Rotary växer men ändå var den svenska gruppen försvinnande liten. Och detta trots att vi är ett av de Rotary-tätaste länderna i världen.

Vad man tar hem från en upplevelse som detta är naturligtvis högst personligt men några några saker vill jag dela. Man gjorde en stark plädering för fortsatt stöd för att utrota polio. Bill Gates visade sitt stöd för fortsatt samarbete och låt mig säg att han är en bättre företagsledare och filantrop än talare. Några reflektioner kring detta delgav jag Erik Liljencrantz i bifogade intervju

Mängden av breakout sessions var bedövande men för mig kom en som handlade om flyktingmottagandet i Tyskland och vad Rotary bidragit med som mycket relevant för vår del.

Några av del presentationer som jag kommer att minnas är bl a denna om Rotary´s nya kampanj People of Action. Detta måste vi ta till oss i allt det vi berättar om vilka vi är och vad vi gör.

En annan minnesvärd talare var Brittany Arthur ROTARACTare som hade ett tydligt budskap till oss i Rotary. Lyssna här på Brittany´s (lite långa) men mycket inspirerande anförande i Atlanta.

Avslutningsvis måste jag såklart dela vår nye världspresident Ian Riseley´s avslutningstal. Lyssna noga, här talar han om kvinnors deltagande i Rotary (måste bli fler), miljön och klimatet (måste bli mer framträdande) och vårt engagemang (måste bli starkare och redovisas).

                                                   Rotary making a difference !

Har du tid och lust att ta del av en lättsam och trevlig rapport från Convention klicka här får du ta del av Erik Liljencrantz från D 2370 proffsiga videorapport.

 

 

Integration Works – nytt integrations- och mentorprojekt.

Projektet Integration Works är ett projekt som har initierats i Rotary D 2350 för att kunna bedriva finansiell och praktisk samverkan med olika externa partners i syfte att underlätta integrationen av nyanlända.

I projektet kommer vi i första hand att samverka med andra Rotary-distrikt/klubbar samt med Arbetsförmedlingen, Svenska Spårvägssällskapet (SSS) och medlemmar i Museibanornas Riksorganisation (MRO) som kommer att tillhandahålla ett antal praktikplatser för tredjelandsmedborgare med hantverksmässiga yrkeskunskaper. Syftet är att renovera gamla (museala) fordon för framtida bevarande. I förlängningen innebär detta att praktikplatserna kan bli permanenta arbetsplatser.

Rotary konstaterade ju tidigt att integration av utlandsfödda tredjelands medborgare är en vår tids största samhällsutmaningar i Sverige. Arbetslösheten är hög och väntetiderna under integrationsprocessen är långa. Därför har samtliga Rotarydistrikt i Sverige sedan 2014 enats om att genom olika mentorskapsprojekt på klubbnivå, distriktsnivå eller i nationella projekt nyttiggöra de nätverk som många medlemmar har med företag, myndigheter och organisationer för att underlätta integration av nyanlända människor eller de i utanförskap.

Integration Works syftar till att ta till vara den yrkeskompetens som vi vet finns hos målgruppen hantverksutbildade. I samarbete med de olika museiföreningarna erhåller målgruppen tillgång till ett stort socialt nätverk och kunskaper som kan främja en snabbare integration i svenskt arbetsliv.
 Arbetsförmedlingen allokerar in de personer som behövs för att kunna genomföra renoveringarna. Handledare, som har kännedom om fordonen och tillgång till ritningar, rekryteras. Rotarianer ställer upp som mentorer.

 

För ändamålet har en ideell förening bildats där de olika icke offentliga aktörerna kommer att samverka. Det första konkreta arbetet kommer att inledas med Djurgårslinjen i Stockholm som opereras av Stockholms Spårvägar. Ett andra konkret objekt torde bli museijärnvägen på Gotland.

 

Rotary Norden – papper eller web ?

Den tidigare aviserade övergången (Var går pengarna ? 7 maj) till web-tidning som grundalternativ för Rotary Norden har tyvärr skjutits på framtiden. Det är min och de nuvarande guvernörernas förhoppning att detta ska verkställas av 2017-18 års SRS. Det finns goda skäl för det i form av kostnadsbesparingar och miljöhänsyn.

Påminnelse : Vår internationella ledarskapsutbildningen – RYLA

Invitation to an International Leadership Training for Young Professionals.

Rotary International* will in August 2017 once again arrange a three day international leader-ship training program (RYLA) for young ”leaders to be”. For testimonials from last years successful program see below.

If you are a young professional in a business, governmental or nonprofit organization ; interested in cultural and/or markets aspects of the Nordics or CEE;  ca 25-30 years old, graduated and with 1-3 years of work experience, with skills and ambitions to become a future leader, you will benefit a lot from this course.

The main objectives are to give you;

  • more self-confidence and awareness of your capabilities
  • an understanding of  Rotary International values and ethical standards
  • an understanding of cultural differences and similarities between CEE and Nordic leadership styles.
  • a international network of future leaders
  • a personal mentor in your local Rotary club.

We will focus on critical factors for a successful leadership i a; duties and responsibilities, the difference between a manager and a leader, motivation, ethical standards and good governance. Upon finishing the training you will receive a diploma acknowledging your accomplishment.

The daily agenda during the training will be:

8.30-9.30Theory

9.30- 14.30 Case-based training (simulation) in parallell groups

14.30-15.30 Summing up, discussions and reflexion

The training will be held in English

Price: 2000 PLN for participants from the Nordic countries and 1100 PLN for participants from CEE countries. The fee covers hotel, meals and training material and is payable once your application is accepted.

Place: Hotel Posejdon in Gdansk, Poland. The hotel is situated close to the beach and there will be ample opportunity to enjoy the summer beach as well as the lively nightlife of Gdansk and Sopot, Polands most popular summer resort.

When: 26th to 30th of August 2017 with 26th as the day of arrival day and 30th as the day of departure.

Wizzair have regular (daily) budget flights to Gdansk from many places in the Nordics.

Please send your application together with your CV to Per Englund (per.penglund@gmail.com) or Slawomir Chmiel (sjchmiel@op.pl) not later than 30 June 2017. At the moment we have some 18 registered participants so there is room for more applicants,

In case your employer cannot sponsor you or you yourself cannot cover the cost of the training Rotary can consider to sponsor you. Please indicate if this is necessary.

We expect to put together a group of 30 young professionals, 50/50 male and female and representing different nationalities from the Nordics and CEE.

Do not miss this opportunity to combine a state of the art leadership training with the chance to network with a interesting international group of people and to get to know the great organisation Rotary.

For Rotary

Kristofer Erlandsson                                                Barbara Pawlisz

District Governor                                                       Immediate Past District Governor

D 2350                                                                            D 2231

 


 

*Rotary International is the largest professional network in the world with 1,2 million members in over 200 countries founded in 1905 in Chicago USA. We are a non political, non confessional and non governmental organisation with a mission to join leaders, exchange ideas and take action to improve living conditions in our local society and in the world. http://www.rotary.org

This leadership training is a cooperative project between Rotary District 2231 (Poland) and District 2350 (Uppland, Sweden)


 

Some testimonials from participants in the 2016 International RYLA. 

ewa-furlepa

I’m surprised in a very positive way, big integration, there is no split between the Poles and the Swedes. In the group there are not only Rotary members but also people that are not familiar with Rotary. They started searching about Rotary only after applying for this course, now they’re asking about Rotary and trying to get to know as much as possible. The program is very intensive, it makes us think and cooperate, we have to play various roles. Ewa

 

 

Ewa Furlepa, RC Zamość Ordynacki

caroline-ilis

 

The whole training is really well prepared. I’ve never been to Poland before and I haven’t expected such a warm welcome. I’ve got to know so much about the culture differences between Polish and Swedish leadership. I’d like to participate in RYLA next year, maybe as a lecturer this time. I will also promote this event in my city since it’s so valuable! I liked that we were made to play various roles.  Caroline

Caroline Ilis, RC Stockholm Kungsholmen Frukost

gabriel-serban1

I come from Romania. I’ve been living in Sweden for 11 years, I have two kids. I was doubtful before I came here. But after coming here, I’ve met so many new friends, I have many new contacts now. There is time to talk about Rotary, I haven’t heard about Rotary before. Gabriel

 

 

Gabriel Serban, Sweden

 

michal-jarecki    Michal Jarecki

The idea of linking two countries is very interesting. If not for the Polish participants, the role-playing-scenes would be totally different. I like the practical tasks very much, we had a chance to play our roles. Michal

agnieszka-czapiewska

 

I was expecting more passive participation. And here I was told to get directly inside the

whole situation and feel how it is to be attacked when somebody doesn’t agree with me or how to stand by my opinion even if I’m criticized. Culture differences were visible, we understand various situations differently. Agnieszka

 

 

Agnieszka Czapiewska, Gdańsk

 

 

 

The best part was learning in active way. Usually we get the theory that you might find in the books. We’ve made many new friends and that’s a great part of Rotary – building friendships across borders. I’ve been a Rotary member since 2014, I’ve also participated in jimmy-tallbergRYLA training in Sweden. What actually encouraged me to take part in RYLA again was the information that the group will be consisting of both Swedes and Poles. This is something new. I’m an IT manager, I work in an international environment and getting know the culture differences is something that I really need. Jimmy

Jimmy Tallberg, RAC Uppsala,  Sweden

Rotarianer gör en insats – erbjud en PRAO plats !

Att erbjuda möjligheter till praktik/arbetslivserfarenhet s k PRAO till 15 åringar elever bosatta i Järva området är ett av de brobyggande initiativen hos Rotary Nya Järva u.b.

PRAO är under en kort period komplement till den teoretiska utbildningen i ämnet samhällskunskap  och en del av varje elevs utbildning  i årskurs 8 i den svenska grundskolan. PRAO äger rum under höstterminen.

Med syftet att bidra till ett inkluderande samhälle kommer Rotary Nya Järva u.b. länka mellan skolor i Järva och Rotarys nätverk där vi tror att det finns Rotarianer som med intresse vill stå till tjänst med PRAO-platser.

Som Rotarian och  företagare kan du här göra en investering i en framtida medarbetare och samhällsmedborgare.

Att erbjuda PRAO-platser till våra 15 åriga elever innebär att ditt företag under en 1 eller 2 veckor får du ta ansvar att visa det praktiska arbetslivet och berätta om kultur och dagliga sociala koder på arbetsplatsen.

Rotary tror på ett samhälle där finns win-win situationer för alla elever som kämpar och vill gå vidare i livet. Genom PRAO perioden får eleverna lära känna ett arbetsmiljö de inte kunnat veta om annars. De får inspiration och har fått prova på något som kan rikta deras val inför gymnasiestudier.

Anmäl ditt intresse med ett mail till Fereshteh (fkarbalaii@gmail.com)

Rotary Yrkesmentorer, nu kan du bli mentor i Stockholms län.

cropped-yrkesmentorer-1024x196

Den 10 maj hade vi en kick off  för det senaste yrkesmentorprojektet i Sverige på en välbesökt informationskväll.

IMG_1219Intresserade Rotarianer från 2350 och 2370 och dessutom några prospects.

Den 17 maj hade vi vi vår första utbildning som dock tyvärr inte samlade lika många. Den 29 maj kommer vi att ha den första matchningen med adepter som äger rum på Sandhamnsgatan 8 i Stockholm kl 1800. Vi hoppas att flera av er som redan har mentorerfarenhet från tidigare yrkesmentorprojekt möter upp då. Anmäl er på ClubAdmin eller till vår projektledare Clas Henrik Wallgren (clas-henric.wallgren@stockholm.se)

 

Almedalen 2017

Även i år är Rotary synnerligen närvarande i Almedalen. Vårt distrikts stolthet Rotary Peace Center kommer att uppmärksammas vid två seminarier som ägnas fredsskapande och konfliktlösning som vi vill belysa från ett kvinno- och civilsamhälles-perspektiv. Du kan läsa mer om våra freds-seminarier här och här.

Dessutom kommer Rotary Yrkesmentorers verksamhet för att främja integrationen av nyanlända att belysas vid ytterligare två seminarier som du kan läsa om här och här

Vi kommer att ha ett informationstält mitt emot entrén till högskolan på Cramérgatan som behöver bemannas med volontärer. Vet du att du kommer att vara i Visby under Almedalsveckan kontakta Tommy Lekenmyr (tommy.lekenmyr@gmail.com) och anmäl dig till ett arbetspass i tältet så kan du bidra till att sprida good-will för Rotary !

 

Tack !

Söndagen den 23 april 2017 arrangerade några Rotaryklubbar i Stockholm för 6:e året i rad en kulturvandring– denna gång inte bara på Djurgården. Vi fick besöka Kungliga slottet, Prins Eugens Waldemarsudde, Junibacken,Sjöhistoriska museet, Fyrskeppet Finngrundet och Historiska muséet. Genom klubbarnas generösa stöd fick Rotary Nya Järva UB fyrtio biljetter att dela ut till kvinnor och barn från Järvaområdet som nog aldrig besökt dessa institutioner och som säkert i några fall aldrig besökt innerstan.  Jag vill rikta ett varmt tack till Stockholm- Ladugårdslandet Rotaryklubb , Stockholm-Sergel Rotaryklubb , Stockholm International Rotary Club och Rotaract Stockholm Djurgården för att ni möjliggjorde detta. Jag kan berätta att Junibacken och Finngrundet var särskilt populärt.

Är du medlem i Rotary eller Rotarian ?

Vilka begrepp vi använder oss av när vi ska beskriva vår organisation är inte oväsentligt. Själv anser jag i likhet med många mogna Rotarianer att ”medlem i Rotary” signalerar en passiv hållning. Inledningsvis måste man naturligtvis som ny i Rotary´s värld få tid att orientera sig och hitta sin roll. Men vi vill ju ha aktiva engagerade människor i Rotary som är beredda att dela med sig av sina nätverk, sin tid och resurser för att göra gott i världen. Ju snabbare du får det klart för dig att i Rotary förväntas du bidra, desto snabbare går du från att vara medlem till att bli Rotarian.

So remember T1617EN_PMS-C