Integration Works – nytt integrations- och mentorprojekt.

Projektet Integration Works är ett projekt som har initierats i Rotary D 2350 för att kunna bedriva finansiell och praktisk samverkan med olika externa partners i syfte att underlätta integrationen av nyanlända.

I projektet kommer vi i första hand att samverka med andra Rotary-distrikt/klubbar samt med Arbetsförmedlingen, Svenska Spårvägssällskapet (SSS) och medlemmar i Museibanornas Riksorganisation (MRO) som kommer att tillhandahålla ett antal praktikplatser för tredjelandsmedborgare med hantverksmässiga yrkeskunskaper. Syftet är att renovera gamla (museala) fordon för framtida bevarande. I förlängningen innebär detta att praktikplatserna kan bli permanenta arbetsplatser.

Rotary konstaterade ju tidigt att integration av utlandsfödda tredjelands medborgare är en vår tids största samhällsutmaningar i Sverige. Arbetslösheten är hög och väntetiderna under integrationsprocessen är långa. Därför har samtliga Rotarydistrikt i Sverige sedan 2014 enats om att genom olika mentorskapsprojekt på klubbnivå, distriktsnivå eller i nationella projekt nyttiggöra de nätverk som många medlemmar har med företag, myndigheter och organisationer för att underlätta integration av nyanlända människor eller de i utanförskap.

Integration Works syftar till att ta till vara den yrkeskompetens som vi vet finns hos målgruppen hantverksutbildade. I samarbete med de olika museiföreningarna erhåller målgruppen tillgång till ett stort socialt nätverk och kunskaper som kan främja en snabbare integration i svenskt arbetsliv.
 Arbetsförmedlingen allokerar in de personer som behövs för att kunna genomföra renoveringarna. Handledare, som har kännedom om fordonen och tillgång till ritningar, rekryteras. Rotarianer ställer upp som mentorer.

 

För ändamålet har en ideell förening bildats där de olika icke offentliga aktörerna kommer att samverka. Det första konkreta arbetet kommer att inledas med Djurgårslinjen i Stockholm som opereras av Stockholms Spårvägar. Ett andra konkret objekt torde bli museijärnvägen på Gotland.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s