Vart går pengarna ?

En fråga som då och då ställs till presidenter och distriktsledningen är vart går  medlemsavgifterna ? Nedanstående diagram och tabell besvarar den frågan.

medlemsavg

Siffrorna ovan avseende avgiften till RI  har nu höjts genom tidigare meddelat beslut av lagrådet till 56 USD för året 2017-18 vilket med gällande RI kurs blir 496 kronor. Det är den obligatoriska avgiften till RI som kan jämföras med en franchise-avgift som klubbarna påförs för att vara medlemmar i Rotary International. Avgiften täcker kostnaderna för RIs administration och datasystem men är till ingen del något bidrag till The Rotary Foundation. Om detta kan sägas att administrationen i RI får anses som blygsam med en anställd funktionär på ca 2000 medlemmar. En betydande del av RIs budget går åt för att täcka den omfattande utbildningsverksamheten som är viktig faktor för att hålla samman och uppe nivån på engagemang och medvetenhet i organisationen. Så t e x  utbildas varje år de f n 540 inkommande guvernörerna under ett par dagar vid GETS i sin zon och under en en vecka i San Diego vid det sk International Assembly. Resor och hotell för dessa DGEs med partner täcks av RI.

SRS utläses Svensk Rotary Service och är de 10 svenska distriktens samarbetsorgan ett sk multidistrikt projekt som leds av de 10 guvernörerna. Avgiften till SRS är 40 kronor per år och har så varit i ett antal år. Den har främst täckt kostnader för utveckling och drift av vår gemensamma digital matrikel ClubAdmin samt till en mindre del kostnader för gemensam medlemsservice. Under innevarande år har SRS   sett över sin verksamhet. Denna översyn har lett till en effektivisering inom ramen för en oförändrad avgift för klubbarna. Kostnaderna för IT systemet kommer att öka något medan kostnaderna för medlemsservice kommer att minska utan att servicen till klubbar och medlemmar kommer att försämras.

Avgifterna till vårt distrikt ligger under genomsnittet för de svenska distrikten och har två komponenter. Dels en avgift per medlem på 135 kronor och dels en avgift per klubb på 1880. Den senare skall i princip täcka kostnader för PETS och distriktskonferensen vilket är obligatoriska aktiviteter inom RI. Därtill kommer utbildningskostnader och funktionärernas omkostnader som tunga utgiftsposter.

Varje medlem betalar sedan en avgift till Rotarys Ungdomsutbyte som av många betraktas som en av Rotarys kärnverksamheter. Det må så vara men i vårt distrikt har vi på ett antal goda grunder som redovisats tidigare (se Kill your darlings tidigare i bloggen) lagt ner det sk ettårsutbytet. Vi vill istället utveckla attraktiva kortare lägervistelser. Distriktet kommer att pröva att få sänka våra medlemmars avgift till RU med hänsyn till detta. Generellt sett sker det idag en överdebitering till RU vars verksamhet har minskat ordentligt de senaste åren p g a minskad efterfrågan. Detta måste snart få genomslag i lägre avgifter för verksamheten.

Slutligen betalar varje medlem 75 kronor per år för medlemstidningen Rotary Norden. SRS har nyligen enats om att denna medlemstidning fr o m den 31 maj som förstahandsval (sk default) skall distribueras elektroniskt som web-tidning. Medlem som önskar behålla papperstidningen får nu gå in på sina uppgifter i Clubadmin och aktivt välja papperstidningen (eller den internationella tidskriften The Rotarian). Detta bör på sikt kunna leda till sänkta avgifter för tidningen. Under alla omständigheter är det mer miljövänligt.

Utöver dessa obligatoriska kostnader debiterar klubbarna sina medlemmar avgifter för klubbens administration eller beslutade projekt. Ca 1500 kronor per år är ingen ovanlig medlemsavgift plus en inträdesavgift för nya medlemmar. Denna medlemsavgift täcker då ovan nämnda kostnader samt sådana kostnader man enats om i klubben. Det kan gälla t ex bidrag till The Rotary Foundation eller klubbprojekt. Observera att bidrag till Rotary Foundation alltid är frivilliga för klubbar och medlemmar. Ett mål för RI när det gäller bidrag till TRF är minst 100 dollar per medlem och år. I vårt distrikt är det endast tre klubbar som nått det målet. (se Klubbarna i topp tidigare i bloggen).

Med en lunchkostnad på 100-150 kronor kan kostnaden för att vara medlem i Rotary upplevas som hög och det finns anledning för åtskilliga klubbar att fråga sig om det man erbjuder är tillräckligt attraktivt för att motivera denna kostnad. Att höja medlemsvärdet är en viktigt uppgift i varje klubb. Det handlar då om att klubben som yrkesnätverk är attraktivt, att projektverksamheten är angelägen och engagerande, att klubbsamvaron är trivsam och rolig och att de unika värdena med Rotary blir en realitet för medlemmarna dvs etiken, samhällsnyttan och den globala gemensamheten.

 

 

Rotary Yrkesmentorer – påminnelse

cropped-yrkesmentorer-1024x196

Uppstartsmöte för Rotary Yrkesmentorer  

i Stockholms län

Möt några erfarna yrkesmentorer från Uppsala

Träffa våra projektledare från Stockholms stad och Rotary D 2350 och D 2370

Lär dig mer om hur Du kan göra en viktig insats för en medmänniska som önskar komma in i det svenska samhället och arbetslivet.

Du får svar på alla dina frågor och lätt förtäring.

Välkommen 10 maj kl 18-20

Företagsekonomiska institutet 

Kammakargatan 10    Stockholm

Kristofer Erlandsson        Tommy Lekenmyr 

DG 2350                        DGN 2370

Club Visioning – ett verktyg för klubbar som vill mer än att äta en måltid

Nu introducerar vi Club Visioning i D 2350 Uppland, ett kraftfullt workshop-baserat verktyg för att skapa samsyn om hur klubben skall utvecklas. Workshopen leder fram till en gemensam vision och en handlingsplan för att nå den. En visionsövning tar en kväll i anspråk och leds av utbildade facilitatorer. Redan har vi i distriktet fyra utbildade facilitatorer men vi kommer snart att ha en kader på åtminstone åtta erfarna Rotarianer som kan leda en visions-övning. Läs mer om om Club Visioning här. Presentation vid klubbesök 20170410 NS

Hör av er till distriktsledningen när ni bestämt er för att använda detta verktyg för att utveckla er klubb så ordnar vi med facilitatorer. För klubben tillkommer en avgift på 100 USD.

 

Rotary Nya Järva – snart vår yngsta klubb efterlyser idrottstjärnor och ledarämnen

Så här presenterar vi Rotary Nya Järva snart vår yngsta klubb i distriktet.

Nu söker en av våra mest aktiva tillskyndare Sonja Dousa ledare i Kista SC efter kända idrottsstjärnor för medverkan i en idrottsfestival på Järva. Nog har väl vi i  Rotary några sådana bland våra medlemmar eller i era nätverk ? Hör av er direkt till Sonja på adressen akallaby@hotmail.com

Jag vill också påminna om samarbetsprojektet med Stockholms stad – ledarprogrammet ”DJärva ledarskap”. Läs mer tidigare i bloggen (5 mars) Känner du någon ungdom (18-23 år) som du tror är intresserad och är ett ledarämne föreslå hen att höra av sig till vår distriktsinstruktör Peter Moberg  (petermoberg7@gmail.com) senast 15 maj.

 

 

A message from our President : ”Celebrate the World Immunization Week April 24-30”

Rotary.org
John F. Germ
President, 2016-17
john.germ@rotary.org
Dear fellow Rotarians,

This month, from 24 to 30 April, we join WHO, UNICEF, and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention in celebrating World Immunization Week, raising awareness of the incredible impact that vaccines have had on global health. This year’s theme is ”Vaccines Work” – and they do. The proof is in our polio eradication campaign. Thirty years ago, there were an estimated 350,000 cases of polio per year worldwide. Only 37 cases of polio were recorded in 2016. As of 19 April, there have only been five. All of the other cases, and the paralysis and death they would have brought, were prevented through the widespread use of a safe, reliable, and inexpensive vaccine.

In an uncertain world, vaccines offer something remarkable: a way to protect our children throughout their lives. By working together to safeguard all children against polio and other preventable diseases, Rotary is truly Serving Humanity – now and for generations to come.

Sincerely,

John F. Germ
President, Rotary International 2016-17

Hur många är vi ?

Vi har nyligen fått glädjande siffror från RI. Den 1 juli 2016 var vi 3 298 aktiva medlemmar i vårt distrikt och den 31 mars 2017 var vi 3 269 aktiva. Den blygsamma minskningen på under 1 % döljer i själva verket en betydande nyrekrytering i klubbarna eftersom den naturliga avgången är avsevärd. Bra gjort och om planerna på två nya klubbar går i lås som planerat bör vi för första gången på många år öka antalet medlemmar i distriktet. Så jobba på med rekryteringen alla aktiva klubbar och hängivna Rotarianer !

Colombia

Återigen nås vi av nyheter om en naturkatastrof, i Colombia denna gång. Rotarianen Johan Wiss har sänt följande vädjan till mig som jag delger i sin helhet. Om klubbarna vill göra något så finns här vägar öppna.

Möjlighet att bistå katastrof situationen i Mocoa, Colombiacolombia 2

Klubbarnas uppdrag – Ledarförsörjning

Att Rotaryklubben har uppdrag utöver att vara en trivsam mötesplats står kanske inte klart för alla. Men vi har flera uppdrag från Rotary International. Uppdragen är att sträva efter att uppnå målet med Rotary, att genomföra framgångsrika hjälpprojekt som grundas på de fem tjänstegrenarna, att bidra till Rotarys utveckling genom att stärka organisationens medlemmar, att stödja Rotary Foundation och att utveckla ledare ovanför klubbnivån. (Klubbgrundlagen 3).

För flera av dessa uppdrag har vi bra koll på måluppfyllelsen men när det gäller den sista uppdraget – att utveckla ledare är kunskaperna mera anekdotiska. Hur ser situationen ut i den klubb ? Hur det ser med ut ledarförsörjningen i D 2350 nästa år kan nedanstående sammanställning över funktionärer på distriktsnivå ge en bild av.

Styrelse                                   Klubb                                         Befattning

Peter Eklund                           Uppsala-Linné                           DG

Magnus Elfwendahl              Uppsala-Carolina                      DGE

Kristofer Erlandsson             Sthlm Västra                               IPDG

Gunnar Folkesson                  Uppsala Aros                              Distriktsskattmästare

Catharina Blom                       Uppsala-Linné                           Distriktsekreterare

Carin Johannesson                 Täby                                            Ledamot/TRF

Tove Sylten                              Täby Attunda                           Ledamot/kommunikation

Kommittéordföranden                                                             Kommitté      

Carin Johannesson                 Täby                                            The Rotary Foundation- kommittén

Peter Moberg                           Sthlm-Strand                             Distriktsinstruktör/utbildning

Margareta Hölcke                   Sthlm Gamla Stan                    Samhällskommittén

Günther Hiltmann                  Kungsholmen Frukost            Yrkestjänst

Monia Sturén                           Sthlm City Första Frukost       Klubbtjänst – Medlemsvård

Gunila Walfridsson                Stockholm                                  Ungdomstjänst – RU

Eva Wenström                        Sthlm-Sergel                               Internationell tjänst + PR             Rotary Conventions + Rotary Friendship Exchange

Tove Sylten                             Täby Attunda                              PR o kommunikation

Per Englund                            Sthlm-Västra                               RYLA

Inger Söderberg                     Uppsala-Östra                            Finanskommittén

Supportansvariga Funktion

Anders Blomkvist                  Uppsala                                      Ombud  Rotary Norra Uppland

Christer Nordin                     Sthlm-Kista                               IT samordnare

Eddie Biemann                      Norrtälje-Roden                      IT samordnare

Lars-Erik Rydbrant               Järfälla                                      Webmaster

Urs Göbel                                Sthlm-Djurgården                   TRF – Grants

Lars-Olof Oldén                     Upplands Väsby                       TRF – PolioPlus

Ninni Lindskog                      Knivsta                                      TRF – Rotary Peace Fellowship

Anders Nilsson                      Norrtälje                                    Ombud Rotary Nya Järva

Anders Aronsson                  Sthlm City Första Frukost       Ombud Rotary Gottsunda

Lars Gunnarsson                  Sthlm Brommaplan                 Ombud E-klubb 1

Elisabeth Norrby                  Kungsholmen Frukost              AG Stockholm 1

Joakim Jäderström               Stockholm                                   AG Stockholm 2

Torbjörn Rindås                   Täby-Attunda                             AG Stockholm Norr

Lars Gunnarsson                 Sthlm Brommaplan                   AG Stockholm Väst

Dag Johannesson                 Djursholm                                   AG Stockholm Öst

Eva Ahlsten                           Uppsala Linné                            AG Uppsala – Norra Uppland 2

Arne Sandemo                      Uppsala                                       AG Uppsala – Norra Uppland 1

Bibi Dickmark                       Knivsta                                        AG Roslagen

Jan-Erik Nordberg                Enköping-Vårfru                       AG Enköping-Arlanda

Lagrådsrepresentant

Pelle Öhlund                          Uppsala-Carolina

Nomineringskommitten

Margareta Hölcke                Stockholm Gamla Stan

Tiit Lüllmaa                           Uppsala-Östra

Agneta Karlsson                    Stockholms Västra

Jan-Erik Nordberg                Enköping-Vårfru

Christer Nyberg                    Österåker FF

Revisorer

Birgitta Enlund                    Rotary Stockholm-Djurgården

Revisorssuppleanter

Birgit Flening                       Rotary Stockholms Norra

Conny Henricson (Aukt.)   Rotary Stockholm City FF

Dessa 40 personer som tagit på sig viktiga ledar- och funktionärsroller i distriktet representerar 26 klubbar drygt en tredjedel av distriktets klubbar. Återigen verkar det som vissa klubbar är bättre på att leverera ledare/funktionärer. ( Utöver de som ovan nämnts finns det fler som tagit på sig RI koordinatorsroller och projektledaransvar.)

Ett lite längre perspektiv ger ”regentlängden” över våra guvernörer sedan 1972-73 den tid som jag lätt kan överblicka. (Ett kuriosa är kanske att distriktguvernör 1972-73 var Pelle Svanslös skapare Gösta Knutsson från Uppsala Södra !)  Under dessa 45 år har tre endast klubbar levererat tre guvernörer var. Uppsala-klubben och Gamla Stan i Stockholm som sticker ut med tre guvernörer på 30 år. Bra gjort ! Slutligen till min förvåning och stolthet min egen klubb  Stockholms Västra som i likhet med Uppsala är en gammal klubb och därmed har haft god tid på sig att producera tre guvernörer.

I klassen under finns sex klubbar som levererat 2 guvernörer var under dessa 45 år. Lidingö Långängen, Stockholm, Uppsala Östra, Täby Attunda, Stockholm Sergel och Stockholm City Första Frukost. Möjligen kan vi anse att Lidingö Långängen kvalar in i första gruppen eftersom deras mångårige medlem Janis Anderssons nu är guvernör i D 2410.

Skulle vi gå längre tillbaka så kommer säkert Stockholmsklubben att leda stort. Distriktsindelningen var då annorlunda.

Syftet med den är blogg posten är att stimulera och påminna er alla om att ”service above self” kan ske inte bara i klubbprojekt utan också genom att tjäna Rotary International.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan något bra vara fel ?

 

Rotary är som opolitisk och icke religiös organisation noga med att inte bli förknippad med politik vare sig nationell eller internationell. Skall vi kunna verka som en humanitär yrkes- och serviceorganisation är det helt nödvändigt att vi avhåller oss från att ta positioner, göra uttalanden eller erbjuda plattformar för opinionsbildning där ”guilt by association” är en påtaglig risk. Vi kan annars snabbt förlora vår trovärdighet och hota vårt varumärke.

Det här uttrycks tydligt i procedurhandboken och Rotaryklubbarnas grundlag som säger:

Paragraf 16            Lokala, nationella och internationella angelägenheter

Mom. 1 – Diskussionsämnen. Allmänna frågor beträffande det egna samhällets, nationens och världens allmänna väl är av intresse för klubbens medlemmar och skall göras till föremål för öppna och insiktsfulla studier och diskussioner vid klubbmöten, till upplysning för medlemmarna då de bildar sig en personlig åsikt i frågan. Klubben som sådan får dock inte uttrycka någon åsikt i kontroversiell ännu inte avgjord fråga av offentlig natur.

Mom. 2 – Inget stöd till kandidater. Klubben får inte stödja eller rekommendera en kandidat till offentligt ämbete eller tjänst och får heller inte under ett möte diskutera sådan kandidats förtjänster eller brister.

Mom. 3 – Icke-politisk ståndpunkt.

  1. (a)  Resolutioner och ståndpunktstaganden. Klubben får inte vare sig anta eller låta sprida resolutioner eller ståndpunktstaganden, inte heller fatta korporativa beslut som berör världspolitiken eller internationella frågor av politisk natur.
  2. (b)  Vädjan. Klubben får inte avfatta och utsända vädjanden till klubbar, nationer eller regeringar eller distribuera brev, föredrag eller förslag till lösningar av specifika internationella problem av politisk natur.

I praktiken innebär det här att publika tillställningar som Rotaryklubbar, distrikt eller RI arrangerar kan och bör ägnas åt att belysa våra serviceinsatser i lokalsamhället eller internationellt. Att erbjuda plattformar för opinionsbildning även om det finns en ambition till allsidiga belysning av frågorna är inte vår uppgift. Vid slutna klubbmöten kan och bör dock de frågor som har bäring på klubbens projekt och serviceinsatser ges en så mångsidig belysning som möjligt så att klubben och medlemmarnas kan bilda sig en egen uppfattning.

Det är därför Rotary Talks var fel trots att många av talarna är alldeles utmärkta personer och värda att lyssna till i ett annat sammanhang.  Därför kunde något som var bra ändå vara fel.