Bloggen i december 2017

 bild 1

Vi är snart halvvägs under Rotaryåret 2017-2018 och vi har jul- och nyårsfirandet framför oss. Det kan ju innebära vila från engagemang inom Rotary. Det finns mycket att berätta om och Bloggen i december innehåller

 • Namn på klubbarnas hemsidor
 • Plantera ett träd
 • Seminarium om kvinnor och Rotary
 • TRF seminarier
 • Almedalen 2018
 • Yrkesmentorer i Stockholm och Uppsala län

 Namn på klubbarnas hemsidor

Många ställer sig frågande till att loggorna på våra hemsidor har bytts ut. Vi arbetar med denna fråga just nu inom SRS (Svensk Rotary Service = de 10 guvernörerna i Sverige) och om beslutsgången i detta ärende. Under tiden tills klarhet har nåtts kan ni ta del av vad Christina Bredin skriver:

Hej

Hoppas nedanstående kan bringa reda i systemet så alla blir tillräckligt nöjda och glada!

Det finns en guideline för webbsidor som jag bifogar. På sid 7 ges exempel på hur man hanterar rotaryloggan och efterföljande klubbnamn på klubbens webbsida. Eftersom vi i Sverige tog ett gemensamt beslut om hur vi ska skriva våra klubbnamn ihop med rotaryloggan så blir det ju så här det ska se ut på svenska webbsidan.

Alltså inte versaler i Arboga, som det är på en del klubbsidor.

bild 2

Men det är naturligtvis viktigt att vi ser till att i våra distrikt kommunicera att detta sätt att skriva Rotary och klubbnamnet enbart får användas på webbsidan.  I andra sammanhang är det ju så här  våra klubblogor ser ut.

bild 3

För att få loggan rätt med fonter och storlekar ska man använda Brandcenters “logotypgenerator”. Det duger inte att man försöker göra ett hemsnickeri.

Den som då går in på Brandcenters logogenerator upptäcker att det finns tre olika sätt att skriva klubbnamnet.

Jag var RPIC när Rotarys nya grafiska profil introducerades för fem år sedan. Alla PR-ansvariga i distrikteten i Sverige träffades på hösten och valde då det rekommenderade sättet, som Arboga ovan. Jag är inte säker på att detta sipprat ner till alla klubbar ännu.

Det finns somliga rotarianer som protesterar mot att det inte står Rotaryklubb, men vi tyckte så att det blev tårta på tårta och onödigt långt för klubbar med långa namn. Det man ska inse att detta är en logga. Titta på företagsloggor, där står det naturligtvis inte AB utan bara namnet. När man skriver och talar om sin klubb säger/skriver man naturligtvis Arboga Rotaryklubb.

För att göra livet lite enklare för klubbarna i mitt distrikt har vi gjort klubbloggor åt alla som vi lagt upp på distriktets hemsida. Det ligger en folder Logo klubbar under Bibliotek/dokument öppet så det är enkelt att hitta.

Skicka gärna ut detta till alla PR-ansvariga och andra involverade i Sverige så att alla får samma information.

Bästa hälsningar

Christina Bredin

Länk: https://drive.google.com/open?id=1Tc4WsiuMLiAwlixyHhzY5gN5YbsJiIQ2

 

Seminarium om kvinnor inom Rotary

bild 4

I mitt guvernörsuppdrag ligger att verka för att öka antalet och andelen kvinnliga medlemmar i Rotary. Som ett led i detta bjöd vi in till ett seminarium, i Uppsala, för och om kvinnor i Rotary. Christina Jutterström, Rotary Uppsala-Östra, och Eva Henriksson, Rotary Stockholm-City Första Frukost, talade om hur det är att arbeta inom mansdominerade  – och manliga arbetsplatser.

Erfarenheten har gjort att de båda vill arbeta vidare med att stärka kvinnans möjlighet till jämställda positioner.

Efteråt följde en mycket bra diskussion, om bland annat, hur vi inom Rotary kan säkerställa, att  våra klubbar har ett jämställt klimat och hur kan vi bidra till att skapa en kreativ debatt där frågan verkligen uppmärksammas och förs konstruktivt, både vad gäller i arbetslivet, i ideella organisationer, som vår, och i politiken.

Önskemål framfördes om ett kvinnoseminarium i Stockholm. Detta hörsammades omedelbart, så boka torsdagskvällen den 15:e mars kl 18:00 – 20:00 i FEI´s lokal i hörnet Kammakargatan – Döbelnsgatan.

 

Plantera ett träd

bild 5

Ian Riseley, Rotary Internationals President 2017-18, har utmanat alla Rotaryklubbar i hela världen att plantera minst ett träd per medlem under nuvarande Rotaryår, fram till Earth Day 28 april 2018, och genom denna handling ge ett bidrag till miljön och vår planet. Trädplanteringsprojekt pågår nu över hela världen. Vi har valt Rumänien för att det är relativt nära oss, det har godkänts av Ian Riseley, det är ett Rotary-projekt skapat av rotarianer i landet, det finns en administration som redan fungerar och ett fungerande betalsystem är på plats.

I bilagan får Du detaljer om trädprojektet i Rumänien och hur Du enkelt kan bidra till planteringen.

Man kan bidra med så litet som 5 kronor, vilket är vad en planta inklusive plantering kostar. Förhoppningen är förstås att varje klubb och varje rotarian väljer en större mängd plantor och gör regelbundna insättningar under året.

Rotary Stockholm-Sergel kommer att rapportera regelbundet (via Guvernörsbloggen och FB) och visa ställningen mellan de olika klubbarnas bidrag.

Så låt oss hoppas att så många som möjligt antar denna utmaning och följer världspresidentens uppmaning:

Gör skillnad – plantera träd!

 I Uppsala planeras under år 2018 att ett stort antal träd ska planteras. Det gäller nya träd som klimatskydd, ersättning av gamla i parker och grönområden, mfl platser. Just nu pågår en diskussion om samverkan med Rotary i detta projekt. Vi återkommer med mer information i ärendet.

TRF Seminarier

Vi är väl medvetna hur mycket gott våra insamlade medel gör och för att lyfta TRFs betydelse vill jag att vi fokuserar och ökar på våra insatser. Två seminarier har hållits av TRF kommittén, ett i Stockholm och ett i Uppsala. Totalt har nu 33 klubbar genomfört denna utbildning och det kommer att arrangeras nya tillfällen under vintern för de som ännu inte deltagit. Kolla på distriktets hemsida när de olika tillfällena finns och anmäl er där.

Målet för i år är att klubbarna ska samla in 100 USD/medlem och år. Det innebär att det allmänna intresset från Distrikt 2350 behöver ökas betydligt. TRF är vårt eget finansieringsinstitut och med hjälp av de insättningar vi gör kan vi mångfaldiga våra egna bidrag i de projekt som vi planerar och genomför enligt de regler som finns.

För ansökning av Global Grants hänvisas till mer information via https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/global-grants. Om det är aktuellt för klubben att söka ett Global Grant behöver TRF kommittén ha kännedom om detta för att om möjligt kunna stötta eventuella projekt.

Det är två av våra klubbar som blivit uppmärksammade av TRF för deras insatser under föregående år och det är Rotary Stockholm Strand och Rotary Djursholm. Min förhoppning är att vi nästa år ska ha flera klubbar inom distriktet som kommer att uppmärksammas för deras insatser för TRF. 14 klubbar har uppmärksammast för att de nått insamlingsmålet för End Polio Now. Även där ser jag fram emot att få överlämna flera diplom nästa år…..

För distriktsmedel kan man ansöka på särskild blankett och det gör man senast den 31 januari 2018. För att erhålla distriktsmedel krävs att klubben är certifierad.

Ytterligare information lämnas av TRF Ordförande PDG Carin Johannesson.

Almedalsveckan 2018

Om du planerar att vara på Gotland under Almedalsveckan och vill bidra till att stärka Rotarys varumärke vill jag att du hör av dig (peter.ng.eklund@gmail.com).

Även kommande år kommer vi att delta med seminarier och utställningar. För ytterligare information se http://www.almedalsveckan.info

Projektet Yrkesmentorer

En av Rotarys paradgrenar är mentorskap. Det finns inom alla funktioner och nivåer och det är mycket glädjande att vi är igång både inom Uppsala län och Stockholm län nu med projektet Yrkesmentorer. Stockholm har precis startat och Uppsala kommer att fortsätta vara aktivt under hela år 2018. Jag hoppas på en god anslutning av intresserade rotarianer till dessa bägge projekt. Det handlar om att integrera nyanlända akademiker och det är verksamheter vi bedriver i vårt närområde och förhoppningsvis kan det leda till att vi blir fler medlemmar.

bild 6

 

Rotary Yrkesmentor i Stockholms län

30 yrkesmentorer har anmält sig och vi har 26 par igång. Men vi har en lista på 82 intresserade akademiker som söker en mentor. Och målet är att få 300 matchningar !

Vår projektledaren Clas-Henric Wallgren har startat samarbeten med diverse skolor och insatser varifrån han hämtar nyanlända akademiker som vill ha en mentor och motsvarar kriterierna för att delta i projektet.

Där han hittat intresserade nyanlända akademiker är bl a hos:

Korta Vägen hos Stockholms Universitet,SIFA,Lexikon,Hermods

Work4you, Ekerö Kommun, Nynäshamns Kommun, Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen Etablering.

Nu gäller det att alla intresserade Rotarianer som vill gör en insats för integrationen ställer upp som yrkesmentor. Kravet är att under 8 månader träffas individuellt minst en gång i månader på en plats och tid som passar bägge. Dessutom ska mentorn arrangerar minst ett relevant arbetsplatsbesök. Det gäller att vara ett yrkesmässigt bollplank för den nyanlände akademikern.

Den nyanlände akademikern får tydlig info kring att Yrkesmentorn är en privat person som ställer upp och gör detta ideellt. Tydlig info går ut att det finns inga löften om varken att mentorn ordnar praktik eller anställning. Den yrkesmässiga kunskapen och digra arbetslivs-erfarenheten i kombination med yrkesnätverket är det Yrkesmentorn lovar att ställa till förfogande i mentorskapet.

I projektet erbjuder vi med jämna mellanrum en mentorskapsutbildning som ni är välkomna att deltaga i först om ni känner att ni behöver mer kött på benen innan ni inleder ert egna mentorskap.

Vi från projektet kommer gärna ut till era klubbar och berättar mera om detta spännande projekt som ligger helt rätt i tiden som en tidig insats för att förhindra utanförskapet hos våra nyanlända akademiker och vi tror verkligen att Rotarys medlemmar kan bidra med en helt avgörande samhällsinsats på personnivå !

Följande yrkesbakgrunder finns fn bland de intresserade adepterna:

 • Fartygskapten
 • Jurist
 • Mobil tekniker
 • Kock
 • Sjuksköterska
 • Elektroniktekniker
 • Ekonomilärare
 • pedagogisk forskning, ledarskapsfrågor
 • IT admin, Ekonom
 • Jurist, admin, bokföring
 • Elektriker
 • Kundtjänst/admin
 • Magisterexamen i statsvetenskap
 • ByggnadsIngenjör
 • Kemist
 • Ekonom, revisor, bokföring,Kosmetikabutik
 • Visumhandläggare,Försäljare, Resebyrå
 • Matematiklärare på högskola
 • Lärare fysik,matematik
 • Språklärare( ryska)
 • Kandidatexamen i kommunikation och översättning. Lärare, HR Assistent
 • Electrical engineer i telecommunications.Master of science.
 • biolog med inriktning marinbiologi, botanik och naturvård
 • Marin mikrobiolog. Svetsare
 • Bachelor of Business Administration,företagsstudier.Ekonomi magisterexamen
 • Project consulting, Affärsförhandling svensk-kinesiskt.utländsk invest. Tung industri.
 • Lärare engelska/kinesiska
 • Flygindustrin. Reseförsäljare. Aviation business
 • Landskapsarkitekt.Designer.utställare
 • Kandidatexamen I företagsekonomi. Företagsledning
 • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen inom maskinteknik. Svetsare
 • Travel and Hospitality Industry.Hotell representation.Passkontrollant. Försäljningschef.Affärsadmin.
 • Biblioteksassistent. Forskare litteratur. Översättare. Blivande författare’

Kolla om du har en yrkeserfarenhet som matchar någon av dessa och hör av dig till vår projektledare Clas Henrik Wallgren

(clas-henric.wallgren@stockholm.se) så gör han en första preliminär matchning. Känns det bra efter första träffen är ni igång !

 

Projektet Yrkesmentorer i Uppsala län fortsätter under 2018

bild 7

Projektet inom Uppsala län kommer att fortsätta under hela 2018 och planer finns på ett större event i Stockholm under våren tillsammans med övriga verksamma inom landet i denna typ av projekt. Under Almedalsveckan kommer vi att visa upp detta projekt igen.

Totalt har vi i Uppsala län nått 107 mentorskapspar. Målet för oss var 60 och detta har som synes vida överträffats. Senaste tillskottet är 10 överenskommelser i noden som finns i Håbo.

I Uppsala har vi på listan följande adepter som är i behov av en mentor:

 • Jurist
 • Sjuksköterska
 • Jurist
 • Farmaceut
 • Lärare i arabiska
 • Jurist med erfarenhet inom bilförsäljning

Intresserade mentorer som vill delta inom Uppsala län är välkomna att höra av sig till mig (Peter Eklund).

 

bild 8 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s