Bloggen i oktober 2017

 

 

Peter_Eklund_Rotary_DG_ROTARY_HEMSIDA_bara_WEBB.jpg

Vi har kommit långt in på hösten, oktober månad är snart slut, och snart har första kvartalet nått sitt slut på Rotaryåret 2017-2018. Ordet höst betyder egentligen skörd, det vill säga samla in eller hämta in. Det är vad som görs nu inom olika verksamheter inom klubbar och distrikt. Det finns mycket att berätta om och Bloggen i oktober innehåller

Klubbesöken

Distriktskonferens, Höststämma och Distriktsfest

Yrkesmentorer inom Uppsala län och Stockholms län

Inter Country Committé

Ungdomsläger sommaren 2018

Genomförda TRF seminarier

Poliopluskonsert i Uppsala 24 oktober

Årets Eldsjäl i Uppsala

Seminarium om kvinnors medlemskap i Rotary

PRAO platser i Järva

Klubbesök

Jag har nu hunnit besöka nästan ett 50-talet av klubbarna och jag ser det som belöningen av att vara guvernör att få träffa alla inspirerande rotarianer. Det är fantastiskt hur mycket man lär sig om allt det som pågår inom distriktet. Min ambition om att hinna träffa alla klubbar under första halvåret kommer jag inte att klara dels beroende av att jag själv blev inbokad på en distriktskonferens för 1420 dels har vissa klubbar missat att notera det schema för besöken som skickades ut i våras. Ambitionen är nu att kunna avsluta denna del av verksamheten senast under januari 2018.

Distriktskonferens, Höststämma och Distriktsfest 7 oktober i Uppsala

Distriktskonferensen avhölls i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet. Programmet innehöll det obligatoriska rotariana plus att inbjudna föreläsare berättade om sina respektive engagemang. Engagemang som gör skillnad var ämnet för dagen. RIP representant var Peter Kyle från Washington som också är ordförande för Rotary Peace Committé. Utanför själva salen förevisades ett nästan 20-tal projekt och många nyttiga kontakter knöts. Totalt var det 142 besökare på konferensen och det översteg med råge det mål som satts upp.

I föredragen berättades det bl.a. om:

www.invitationsdepartementet.se

http://shelterboxsweden.org

Höststämman avlöpte i enlighet med stadgarna i god ordning under Dag Johannessons, Rotary Djursholm, ledning och med Bibi Dickmark, Rotary Knivsta, som sekreterare.

Distriktsfesten hölls på Göteborgs nation. Inledningsvis underhöll Ulf Johansson Werre, Rotary Uppsala, bl.a. med för dagen nyskrivna snapsvisor. Efter en tre rätters middag underhöll Cabaretorkestern och bland dem finns också några rotarymedlemmar. Totalt gästades festen av 82 personer, detta översteg också det antal som vi satt upp som mål.

Sammanfattningsvis uppskattades dagen av tillresta rotarianer och den utvärdering som gjordes av RIP representanten gav ett mycket gott betyg. Distrikt 2350 kan vara stolt med dagens olika aktiviteter.

Foton från Distriktskonferens och fest hittar du här: https://drive.google.com/drive/folders/0Bz0r6791Ewk8M0xzTFVZMk1kSjg?usp=sharing

Yrkesmentorer

Uppsala kommun har tillsammans med arbetsförmedlingen och Rotary ett projekt där nyanlända kan få en mentor. Nyanlända, kan i detta fall ha varit i Sverige i max 6 år: vilket innebär att även dem som lämnat etableringen kan få en mentor. Bland mentorerna återfinns yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor, apotekare, ingenjörer, jurister, lärare och ekonomer. Syftet med mentorskapet är att göra det lättare för nyanlända med akademisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden genom att utöka sina yrkesnätverk och komma ut i praktik. Hittills har sju matchningsträffar hållits och efter dessa har cirka 94      mentorsöverenskommelser tecknats. Projektet pågår till och med december 2018. Projektledare är DG Peter Eklund och frågor riktas till honom.

I Stockholms län har projektet inletts där Stockholms stad är projektägare och svarar för den formella projektledningen. Utbildningar och matchningsmöten har genomförts och vi ser fram emot rapporter efterhand som projektet fortskrider. Projektledare för Rotary Distrikt 2350 Stockholm är IPDG Kristofer Erlandsson och han svarar gärna på frågor om projektet.

Inter Country Committé med polska distriktet 2231

D 2231 är ett ungt distrikt som bildades för 2016 år. Man har en snabb tillväxt men från en låg nivå. Antalet klubbar är 83 i hela landet och antalet medlemmar är fn ca 1800. Man är mycket angelägen att lära sig av ”mogna” distrikt. Man hyser särskild stor beundran och intresse för RPC i Uppsala. Vår näste RI direktör för zonen Piotr Wygnanzcuk är en stor Sverigevän och har varit yrkesverksam i svenska företag.

Mot denna bakgrund och med hänvisning till redan goda erfarenheter av samarbete med bl a vårt distrikt har det från polsk sida föreslagits att en sk inter country committee (ICC) skulle kunna bildas för att ytterligare utveckla relationerna. Utgångspunkten för utveckling av en gemensamt innehåll i en sådan kommitté kan vara den framgångsrika ledarutbildningen vi har haft två gånger (RYLA) men även andra gemensamma projekt. Uppdraget för en ICC är ju ” to build a force that will encourage Rotarians to visit each other’s countries and homes, to strengthen friendships and projects so formed by encouraging clubs and districts to connect with clubs and districts in other countries, and to contribute to world peace.”

Höststämman ställde sig bakom denna åtgärd och distriktsstyrelsen arbetar nu med ärendet att dels att identifiera projekt dels att involvera övriga svenska distrikt i denna aktivitet.

Ungdomsläger under sommaren 2018

Ungdomsutbytet inom Distrikt 2350 har koncentrerats till att hålla ett ungdomsläger. Det innebär att distriktet aktiverar sig inte i skolutbytet som sker läsårsvis.

Istället anordnas ett internationellt läger i början av juni 2017, 5 – 15 juni med ankomst innan och avresa helgen efter, förlagt till Fritidsby Riddersholm Kapellskäret.

Syfte med lägret är att presentera Roslagens unika natur, kultur och historia.

Naturen är varierande med stort utbud av flora och fauna. Området innefattar både skärgårdsnatur samt inlandsnatur. Vårt rika kulturarv finns representerat av fornlämningar och kyrkor. Vidare finns Uppsala med sitt rika kulturutbud samt Norrtälje och flera skärgårdsorter. Svensk historia knyter an till Roslagen eftersom under vikingatid handelsresor gick från hamnarna i Roslagen genom Ryssland till Konstantinopel. Handelsresor och kultur kom att gå båda vägarna.

Vår ambition är att detta skall bli ett Roslagsprojekt tillsammans med klubbarna i Roslagen. Ungdomarna , som skall vara mellan 15-18 år och ca 10-15 till antalet kommer att vara inkvarterade på Fritidsbyns Vandrarhem.

Stora möjligheter till aktiviteter kommer att erbjudas, exempelvis kanotning, naturstigar, resa till Mariehamn med besök på Sjöfartshögskolan, besök i Uppsala, besök och studium av företag. Ett viktigt mål är att förmedla information om de yrkesval ungdomarna står inför efter avslutade gymnasiestudier.

Fritidsaktiviteter såsom bad, bollspel, grillning m.m kommer också att erbjudas.

Vi söker ledare från klubbarna och andra intresserade för dagaktiviteterna och under nätterna.

Projektet kommer att finansieras genom sponsring och frivilligt deltagande.

Vi vänder oss till bland annat polska, estniska, lettiska och finska Rotaryklubbar runt Östersjön.

Ytterligare information lämnas av Ungdomskommitténs ordförande Gunila Walfridsson.

TRF Seminarier

Två seminarier har hållits av TRF kommittén, ett i Stockholm och ett i Uppsala. Totalt har nu 33 klubbar genomfört denna utbildning och det kommer att arrangeras nya tillfällen under vintern för de som ännu inte deltagit.

Målet för i år är att klubbarna ska samla in 100 USD/medlem och år. Det innebär att det allmänna intresset från Distrikt 2350 behöver ökas betydligt. TRF är vårt eget finansieringsinstitut och med hjälp av de insättningar vi gör kan vi mångfaldiga våra egna bidrag i de projekt som vi planerar och genomför enligt de regler som finns.

För ansökning av Global Grants hänvisas till mer information via https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/global-grants. Om det är aktuellt för klubben att söka ett Global Grant behöver TRF kommittén ha kännedom om detta för att om möjligt kunna stötta eventuella projekt.

För distriktsmedel kan man ansöka på särskild blankett och det gör man senast den 31 januari 2018.

Ytterligare information lämnas av TRF Ordförande PDG Carin Johannesson.

EndPolioNow konsert i Uppsala den 24 oktober

För tredje året i rad höll Rotary i Uppsala och Knivsta en välgörenhetskonsert den 24 oktober där överskottet från konserten går till fonden för Endpolio. Över 200 i publiken njöt av konserten som leddes av Stefan Parkman som brukligt är och det var endast lovord som kunde höras. Ett redan stort bidrag till utrotningen av polio utökades genom biljettförsäljning och gåvor.

Samtidigt passade Rotary i Uppsala och Knivsta på att dela ut priset om årets Eldsjäl som gick till grundarna av Pillerpodden. Priset delades ut för andra året och går till individer och verksamheter i Uppsalaregionen som lägger ner tid, engagemang och hjärta för att hjälpa andra människor. Ulrica Segersten, prisjuryns ordförande, framhöll vid prisutdelningen: ”Pillerpodden, sprider hopp, bryter fördomar och visar upp ett mod som gör skillnad tusentals människor, inte minst många unga. Årets eldsjälar lever tydligt upp till Rotarys motto för 2017-2018, Making a difference’’

Länk: http://www.unt.se/nyheter/uppsala/pillerpodden-ar-arets-eldsjalar-4800973.aspx

Länk: http://24uppsala.se/2017/10/25/duon-blev-arets-eldsjal-i-uppsala/

Seminarium om Rotary och Kvinnor

Inom en organisation som Rotary är det väsentligt att alltid utveckla och tillföra nya medlemmar. Rekrytering och medlemsvård är två mycket väsentliga delar av Rotarys dagliga förnyelsearbete.  Hur ska vi göra för att få in nya medlemmar och samtidigt öka den kvinnliga andelen? Vi vill nu ha din hjälp i detta viktiga arbete.

Vi inbjuder Dig till ett medlemsseminarium, i Uppsala den 9 november 2017. Vi startar kl 18.00 och beräknar att hålla på till kl 19:50. Distriktet bjuder på kaffe med smörgås och deltagandet är naturligtvis kostnadsfritt.

Programmet: Kvinnliga rotarianer om sina yrkesroller i en manlig sfär. Inledningstalare är Christina Jutterström som kommer att berätta om bland annat sin tid som chefredaktör på DN. Därefter berättar Eva Henriksson, nuvarande direktor för RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap.

2017-11-09 18:00-19:50  UPPSALA, Träffpunkten Storgatan 11, Uppsala

Du anmäler ditt deltagande via distriktets hemsida, http://www.rotary.se/2350, program

Hjärtligt välkommen till en givande kväll!

Rotarianer gör en insats – erbjud en PRAO plats !

Att erbjuda möjligheter till praktik/arbetslivserfarenhet s k PRAO till 15 åringar elever bosatta i Järva området är ett av de brobyggande initiativen hos Rotary Nya Järva.

PRAO är under en kort period komplement till den teoretiska utbildningen i ämnet samhällskunskap  och en del av varje elevs utbildning  i årskurs 8 i den svenska grundskolan. PRAO äger rum under höstterminen.

Med syftet att bidra till ett inkluderande samhälle kommer Rotary Nya Järva länka mellan skolor i Järva och Rotarys nätverk där vi tror att det finns Rotarianer som med intresse vill stå till tjänst med PRAO-platser. Som Rotarian och  företagare kan du här göra en investering i en framtida medarbetare och samhällsmedborgare.

Att erbjuda PRAO-platser till våra 15 åriga elever innebär att ditt företag under en 1 eller 2 veckor får du ta ansvar att visa det praktiska arbetslivet och berätta om kultur och dagliga sociala koder på arbetsplatsen.

Rotary tror på ett samhälle där finns win-win situationer för alla elever som kämpar och vill gå vidare i livet. Genom PRAO perioden får eleverna lära känna en arbetsmiljö de inte kunnat veta om annars. De får inspiration och har fått prova på något som kan rikta deras val inför gymnasiestudier.

Nu behövs det praktikplaster under v 48. Rotary Nya Järva kommer att se till att eleverna är förberedda för praktiken och även ge er som är beredda att ställa upp viss handledning. Anmäl ditt intresse med ett mail till Fereshteh (fkarbalaii@gmail.com) i Rotary Nya Järva

 

 

En reaktion på ”Bloggen i oktober 2017

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s