”Kill your darlings”

Inom Rotary finns det en förkärlek för att skapa institutioner. Projekt eller program permanentas, ibland i stiftelseform och börjar inte sällan leva sitt eget liv. I jesuitisk anda får ändamålet helga medlen och för guvernörerna – RIs ”befallningshavare”  kan det vara förenat med stora svårigheter att ”rensa rabatten” när det är nödvändigt med hänsyn till förändrade förhållanden. Efter moget övervägande har styrelsen i Rotary Uppland (D2350) i år beslutat att ”kill two darlings”.

Rotary Talks

Det årliga publika eventet Rotary Talks har genomförts på initiativ av  klubbarna  i Upplands Väsby i samarbete med distriktet under fyra år. 2013 var temat ”Fred, flyktingar och integration”. Publiken var ca 120 st  och ca 60.000 TV-tittare på SV.

2014  var temat ”Arbete och välfärd åt alla” med ca ca 180 deltagare och 2015 var temat ”Välfärd inom Jordens hållbara gränser”  och samlade en publik på ca 220 personer.

2016 slutligen var temat ”Vart är Sverige på väg ?” med ett publikrekord på
ca 330 st deltagare. Programmet spelades in av SvT och sågs av ca 100.000 TV-tittare.
Dessutom hade man ca 50.000 tittare/besök på Facebook.

Idén har varit att i seminarieform ta upp frågeställningar som bedömts som viktiga framtidsfrågor för samhället. Målet har varit  att därigenom öka medvetenheten och engagemanget hos distriktets medlemmar.

Trots de ökande publiksiffrorna över åren har de utvärderingar som gjorts av genomslaget av RT inte visat att graden av engagemang ökat bland medlemmarna.  De som  främst utgjort publiken förefaller ha varit de redan frälsta tillsammans med en ökande andel icke -Rotarianer som kommit för att lyssna på i och för sig intressanta talare.

Detta förhållande samt att programmen endast i begränsad grad haft anknytning Rotarys arbete är skäl nog att ompröva evenemanget. Därtill kommer att förtjusningen över att vi samlat en ökande publik förblindat oss för det faktum att Rotary som opolitisk serviceorganisation ej skall erbjuda arenor för polemik eller på annat sätt agera så att vi förknippas med kontroversiella politiska frågor. Rotary does not talk, Rotary acts.

Vill vi stärka vår ”public image” skall det ske genom att vi visar upp resultat av vårt arbete inte skapar en politisk diskussionsklubb. Den uppgiften är naturlig för en intresseorganisation men inte för Rotary. För oss är risken uppenbar att vi därmed skulle kunna äventyra vårt varumärke. Distriktsstyrelsen har  därför beslutat att Rotary Talks läggs ned.

Rotary ungdomsutbyte – ettårsutbytet.

Inom distriktet 2350 möter vi stora svårigheter att finna skolplatser och värdfamiljer för våra inkommande ettårsutbytesstudenter. Det handlar om att skolorna är överfulla och utbytesstudenter ej kommer med en skolpeng. RIs växande krav på distrikten för att hantera utbytesverksamheten på ett säkert sätt ser vi också är hart när omöjliga att möta. Distriktsstyrelsen har därför beslutat att stoppa alla antagningar nu och ha ett moratorium på det ettåriga ungdomsutbytet medan vi utreder om och vad vi eventuellt ska göra istället. Eftersom vi ej kan ta emot kan vi inte heller sända ut ungdomar. Det är beklagligt men de förhållanden som föranleder vårt beslut ligger utanför vår makt att påverka. Vår avsikt är inte att upphöra med ungdomsutbytet utan att utveckla andra ändamålsenliga och attraktiva former av utbyte.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s