Rotary serving humanity and society ?

I USA där Rotary har sitt ursprung har frivilliga organisationer, det sk civilsamhället alltid haft en framträdande roll i samhället. Vid sidan av kyrkorna har organisationer som t ex KFUM och Rotary utgjort viktiga bärande element i ett anständigt samhälle. Ett samhälle där tillit skapas genom den goda viljan människor emellan.

I Sverige har denna företeelse under en lång period på 1900- talet undanträngts av den framväxande socialistiska välfärdsstatsmodellen där det offentliga skulle svara för all samhällsservice och där i huvudsak endast kooperationen har varit en ”godkänd” form av frivillig sammanslutning. Därutöver har det inte funnits några betydande service- organisationer om man bortser från t ex Röda korset. Samtidigt är Sverige ett föreningsland med en urminnes tradition av samverkan människor emellan. Det är därför inte konstigt att Rotary snabbt blev vanlig företeelse i det svenska samhället särskilt sedan 50-talet då den amerikanska kulturen blev populär.

Fram tills nu har vi valt eller förpassats till en undanskymd position och våra hjälpinsatser har ofta varit av u-hjälpskaraktär eller avsett stipendier och annan behjärtansvärd och ”ofarlig” service. Den ideologiska blockeringen har placerat oss i välgörenhetssektorn som av många betraktats med misstro.

De djupgående förändringar som skett i Sverige under de senaste 20-30 åren har medfört att stat och kommun i allt högre grad insett eller tvingats inse att man inte mäktar med sina åtaganden. I växande grad förlitar man sig på frivilliga eller individuella insatser för att tillgodose medborgarnas behov. Det kan var allt från anhörigvård till grannsamverkan mot brott eller hvb-verksamheter och andra sociala företag. Om Rotary vill och förmår finns här alltså ett fält för expansion av service byggd på vår etiska grund.

Tillsvidare har vi identifierat stöd till nyanlända som ett område som är både angeläget och lämpligt för Rotary och nu erkänner också det offentliga Sverige att Rotary kan leverera en service man inte själva kan bestå de nyanlända med nämligen nätverk och mentorskap. Vårt oberoende är enligt min menig vår styrka och ger oss en integritet som vi måste slå vakt om. Den dag vi fastnar i det offentliga projektmedels-träsket bryts förtrollningen och vi blir en i raden av supplikanter och troligen inte någon särskilt bra sådan.

 

2 reaktioner på ”Rotary serving humanity and society ?

 1. Det finns många, många människor som arbetar med stöd och hjälp till människor som behöver hjälp och stöd. Bara i min kommun Norrtälje kan man se otaliga människor som jobbar ideellt och har gjort det i många år. Kvinnor som gör babypaket till fattiga mammor ute i världen, män som samlar in diverse hushållsprylar, möbler och kläder till Baltikum har gjort det i många år. Organisationen ”flykting på Väddö” värnar om nyanlända. För att inte tala om alla de människor runt omkring som gör olika insatser såsom språkträning och kamratskap. Individer gör skillnad. Man behöver inte alltid vara organiserad. Det är heller inte förbjudet att lära av andra eller hitta på ett eget projekt.
  Människor vill vara med men de vet inte alltid hur de skall gå till väga. I mitt arbete med Rotarycrocus till förmån för END POLIO NOW har jag upplevt att även Rotarianer höjer på ögonbrynen och undrar vad jag gör. Svar: jag har under tre år bortsett från höjda ögonbryn och sålt Rotarycrocus för 40kr styck vilket blivit 130000kr till polioutrotningen. Dessutom har jag inspirerat en och annan Rotarian att göra det samma. En av dem är Deli Levi-Jensen i Danmark som tar Crocusinsamlingen till ytterligare en nivå ”Bye, Bye Polio Campaign”. Hon säljer armband till förmån för END POLIO NOW. (Ni vet väl att BillGates foundation tredubblar våra insamlade medel.)
  Ersta diakoni är en annan organisation som gör många insatser för hjälpbehövande av olika karaktär. De behöver också volontärer. Man kan samarbeta med dem! I Rotarys namn jobbade jag under tre år i en grupp med personer med diagnos Alzheimers sjukdom. Jag besökte dem en gång i veckan.
  I ett år har vi i Rotary Solna Haga samlat in pengar till Bikupor för ett projekt i Tanzania som Rotary Moshi Mamba driver i 9 byar på Kilimanjaros sluttning. Vi hjälper 20000 människor att höja sin levnadsstandard, driva skola och låta alla deras barn få en utbildning.
  För att få ett bättre driv i detta arbete har jag startat ”Moshi Mamba ideell förening, Moshi Mamba non profit association”. Syftet är att arbeta med hjälp till självhjälp projekt i Tanzania. I första hand skall vi följa Biodlarprojektet till dess det genererar vinst. Det fattas 50 kupor à 600kr. Du som vill veta mer! Kontakta mig kkiltoft@gmail.com. Hemsida och FB sida är under uppbyggnad och den 11/10 åker jag dit för fjärde gången för att följa upp projektet och hälsa på mina Rotaryvänner. Många av mina vänner där jobbar med föräldralösa barn. ( de är 4 miljoner ). Följ mig på FB under oktober november!
  Några undrar hur jag kan vara så engagerad! Jag har under 16 år i Rotary alltid haft ett seriöst uppdrag vilket hjälpt mig att förstå Rotary och dess möjligheter. Som Disriktsordförande i Rotarys Ungdomsutbyte under 4 år fick jag möjlighet att lära känna världens Rotarianer. Jag var en del av distriktsstyrelsen vilket lärde mig dess turer. Mycket hårt arbete har det varit men så mycket roligt har jag haft. mycket har jag lärt mig både av ros och ris. Det är fortfarande mycket inspirerande att jobba för Rotary och dess medlemmar runt om i världen.
  Mitt tips: Skaffa dig ett uppdrag i Rotary, fråga din klubb eller Distriktet vad de vill ha hjälp med eller hitta på ett eget projekt tillsammans med några kamrater i klubben. Det är kul att jobba i Rotaryprojekt.
  Våga prova! Det är mitt motto!
  Rotary Serving Humanity! Luncher med föredrag är belöningen för det arbete vi utför, ingenting annat!
  Kerstin Kiltoft, Rotary Solna Haga.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s