Svensk Rotaryservice – SRS

Tidigare i bloggen presterade jag den digra dagordningen för SRS årsmöte som ägde rum den 24 november i Lund. Mötet som leddes föredömligt av Lars Bjurström (DG 2370) samlade nio av tio distriktsguvernörer och en rad DGE samt ordföranden för ett antal Rotary-anknutna verksamheter i Sverige som SRS har ett inflytande över.

Bland dagordningspunkter värda att nämnas – förutom att styrelsen fick ansvarsfrihet- finns följande att saxa ur protokollet:

§12 Beslut om per-capitaavgifter för nästkommande år

Årsmötet beslutade om oförändrad per capita avgift för nästkommande år, trots att budget avseende IT-utveckling inte fastställts.

§13 Redovisning av verksamhet och ekonomiskt utfall för:
b. Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte
RU ordförande Birgitta Arnving redogjorde för RU verksamheten. 75 outb och 75 inb under detta verksamhetsår. 5 Georgia stipendiater, 62 ansökningar för nästa år, önskat antal ca 90. SRS ansvarig DG Janis Andersson önskar mer fokus på korta läger och bättre ledarskap.

§14 Val och nomineringar

  • Val av ordförande och en suppleant i Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte fr.o.m. perioden 2017/2018. Årsmötet valde Olof Frisk, Karlskoga-Nobel RK till ny ordförande.
  • Val av en ledamot att ingå i Shelterbox Sverige – Ideell förenings styrelse. Årsmötet beslutade omval för ledamot Carlo Tyrberg, Kristianstad-Nova

2016-11-24-10-39-32SRS lyssnar till föredragning på Akademiska Föreningen i Lund.

§15 Behandling av förslag hänskjutna till årsmötet

a. Beslut om antagning av föreningens stadgar som tagits vid vårmöte.

Nya stadgar, som antogs på vårmötet den 13:e maj godkändes efter begäran av DG 2380 Birgit Hanzén om votering med 9 röster ”ja” och 1 ”nej”, DG 2380 Birgit Hanzén reserverade sig med hänvisning till motsvarande reservation på vårmötet. Nya stadgar gäller med omedelbar verkan.

§16 Övriga frågor

Medlemsservice

Medlemsservice verksamhet presenterades av ansvarig DG Kristoffer Erlandsson och lät meddela att IPDG 2370 Paki Holvander kommer att överta vendor verksamheten.

IT/Webb

Ansvarig DG Kenneth Gustafsson meddelade att avtal slutits med AeroIT om avslutad leverans av ClubAdmin plattformen, samt redogjorde för en handlingsplan om hur IT frågan internt och organisatoriskt ska hanteras av SRS i framtiden.
Årsmötet godkände planen efter att DG 2380 Birgit Hanzén begärt votering och omröstning. Omröstningen gav 9 godkännande och 1 avslag. DG 2380 Birgit Hanzén reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sent presenterade handlingar.

 

Kom gärna med frågor om detta i bloggen.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s